หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 88
ผบ.1510/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ.1511/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ.1512/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ.1635/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.1642/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.1657/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.1672/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ.1780/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
ผบ.1800/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.2217/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
ผบ.2329/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ.3135/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.4629/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ.566/61
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:30
ผบ.609/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
ผบ.6434/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ.6941/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.6942/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.1143/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.1256/60
สืบพยานโจทก์0961
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.1257/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.1473/60
สืบพยานโจทก์0961
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.163/60
นัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดสืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.324/60
สืบพยานจำเลย0961
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.451/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
พ.707/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
พ.765/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ.768/56
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.796/55
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.888/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:00
พ.889/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 08:30
พ.899/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:00
พ.900/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:00
พ.901/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:00
พ.902/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:00
พ.960/60
สืบพยานจำเลย0961
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
พ.983/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.10351/60
นัดฟังอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ.10473/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.10478/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.10764/60
นัดฟังอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.11155/60
ฟังคำสั่ง
เวลา 09:00
อ.11160/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.12479/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:30
อ.1494/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.1563/61
ฟังคำสั่งคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.2439/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.2477/61
ฟังคำสั่ง
เวลา 09:00
อ.2685/59
นัดฟังอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.2719/60
นัดฟังอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.3255/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ.3347/61
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 14:30
อ.3395/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:30
อ.3602/61
สืบพยานโจทก์0961
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.3675/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.3980/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
อ.4086/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ.4183/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 09:00
อ.4213/61
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.4492/61
ฟังคำสั่งคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.4494/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.4722/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.5040/61
คุ้มครองสิทธิไกล่เกลี่ย
เวลา 14:00
อ.5042/61
คุ้มครองสิทธิไกล่เกลี่ย
เวลา 14:00
อ.5049/61
คุ้มครองสิทธิ
เวลา 09:00
อ.5049/61
คุ้มครองสิทธิ
เวลา 09:00
อ.5207/58
นัดฟังอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.5261/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 13:30
อ.5265/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 09:00
อ.5266/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 09:00
อ.5296/61
คุ้มครองสิทธิ
เวลา 13:30
อ.5297/61
คุ้มครองสิทธิ
เวลา 09:00
อ.5321/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 13:00
อ.5323/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 13:30
อ.5410/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.5411/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5413/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5416/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5418/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.583/61
นัดฟังผลฯนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13:30
อ.5859/58
นัดฟังอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ.6581/60
นัดฟังอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.7160/60
นัดฟังอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.7423/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.842/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ.8736/60
นัดฟังอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.977/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อก.14/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00