หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

83

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดภูเก็ต  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต นางนฤมล เสาวพรรณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดภูเก็ต ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 302
อ.1435/58
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.9289/59
ฟังผลการชำระหนี้หรือนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.9290/59
ฟังผลการชำระหนี้หรือนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.9291/59
ฟังผลการชำระหนี้หรือนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.631/60
ให้การ และสืบพยาน.
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3274/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3283/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3284/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3285/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3286/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3287/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3288/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3289/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3290/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3291/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.3292/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.3293/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.3294/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.3295/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.3296/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.3297/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.3300/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.3301/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.3303/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.3304/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.3305/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.3306/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.3307/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.3308/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.704/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.10129/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.10179/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.10301/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.10350/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.10356/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.10477/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.11814/59
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระหนี้/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1785/55
นัดพร้อม(คดีขึ้นพิจารณาใหม่)
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1991/60
นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2111/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.4428/60
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการเจรจา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.4508/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.5252/60
นัดพร้อม/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.5755/58
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.5956/52
ฟังผลการชำระหนี้.
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.5981/60
สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.6582/60
สอบคำให้การ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.7605/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7650/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.7786/60
ไต่สวน 100/2
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.7836/60
พร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7841/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.7979/59
นัดพร้อม/ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.8041/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.8128/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.8263/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.8273/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.8295/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.8325/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.9523/60
ไต่สวนคำร้อง 100/2
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.9524/60
ตรวจพยานหลักฐาน/กำหนดวันนัด
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.9697/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.9731/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.9761/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.9864/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.9891/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อก.13/60
ไต่สวนคำร้องขอคืนของกลาง
ห้องพิจารณาที่ 9
อก.14/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
บคท.63/54
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1007/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1207/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2007/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2134/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2157/60
ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2203/60
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลยทั้งสอง
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2474/60
พิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.3045/60
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3196/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3197/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3198/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3199/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3200/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3201/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3202/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3248/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3249/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3250/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3251/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3252/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3259/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3260/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3261/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3262/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3263/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3269/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3270/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3271/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3272/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3273/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4074/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4468/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4596/60
พิจารณาหรือทำยอมหรือสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.4649/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.666/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1140/47
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1211/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1369/59
ไต่สวนคำร้องฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.1570/44
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.369/60
พิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.502/59
ไต่สวนคำร้อง/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.55/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.574/60
ให้การฯ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.589/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.592/60
นัดพร้อมตรวจแผนที่ฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.72/58
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.743/57
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.861/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.94/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.3122/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3234/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3235/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3236/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3253/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3254/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3255/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3256/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3257/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3258/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.3264/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.3265/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.3266/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.3268/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4321/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4322/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4325/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4343/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4346/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4348/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4349/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4379/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4422/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4423/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4424/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4425/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4426/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.721/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.724/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.726/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.730/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.743/60
ไต่สวนคำร้อง/ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.745/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.746/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.747/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.751/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.752/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.753/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.755/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.773/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.858/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.954/60
ไต่สวน/ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.10104/60
ฟังผลการส่งตัวจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.10130/60
นัดฟังผลการตามหมายจับ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.10145/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.10159/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.10162/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.10177/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.10216/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.10221/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.10259/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.10260/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.10262/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.10457/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.10615/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.11232/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.11239/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.11255/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.11256/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.11259/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.11261/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.11263/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.12274/59
ฟังผลการชำระหนี้หรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2233/59
ฟังผลการชำระหนี้หรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2437/60
ฟังผลการชำระหนี้/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2443/60
นัดพร้อมสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.360/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.4395/59
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.4593/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.4610/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.4749/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.4795/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.4896/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.5034/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.5039/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.5052/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.5184/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.5366/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.6054/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.6114/60
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.6115/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.6164/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.6269/59
นัดพร้อมฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.6422/58
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.6745/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.6879/60
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.6931/58
นัดพร้อมฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.7836/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.8123/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.8735/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.8884/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.9121/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.9156/60
ไต่สวนคำร้อง ม.100/2
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.9710/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.9856/59
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.9859/60
ไต่สวน 100/2
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.9892/60
ไต่สวน 100/2
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.9998/60
ไต่สวน 100/2
ห้องพิจารณาที่ 3
อ64/58
ฟังอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 9
อก.10/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
ป.27/60
ไต่สวนจำเลยที่ 1 โดยเปิดเผย
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1250/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1350/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1373/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.159/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.1631/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1632/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1633/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1900/60
ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2068/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2107/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2164/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2166/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2167/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2189/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2190/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2199/60
พิจารณาหรือถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2468/60
ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2575/60
ไกล่เกลี่ย / พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2651/60
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2741/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2761/60
ไกล่เกลี่ย และพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2823/60
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2840/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2841/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2842/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2843/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3203/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3204/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3205/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3206/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3207/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3208/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.3222/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.3223/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.3224/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.3267/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3275/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3276/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3277/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3279/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3280/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3281/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3282/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3298/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3299/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3310/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.3346/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3347/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3348/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3349/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3350/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3351/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3352/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3353/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3354/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3356/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4380/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4420/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4821/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.6004/59
สืบพยานโจทก์-จำเลยทั้งเก้า
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6451/59
สืบพยานโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.6452/59
สืบพยานโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.6609/59
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.324/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.343/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.365/55
นัดพร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.465/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.543/60
นัดพร้อมเพื่อฟังผลวินิจฉัย
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.641/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.705/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.706/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.707/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.713/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.717/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.718/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.719/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.757/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.761/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.762/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.781/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.789/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.859/60
นัดชี้สองสถาน/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.12274/59
นัดไต่สวนคำร้องขอยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)