ศาลจังหวัดภูเก็ต


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

5

           เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดภูเก็ต โดย นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ศาลแรงงานภาค ๘ ร่วมกันจัดโครงการ “๑๓๕ ปี วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๐” ซึ่งเป็นวันที่ระลึกแห่งการสถาปนาศาลยุติธรรม โดยในช่วงเข้ามีกิจกรรมทำบุญ  ตักบาตรรพระสงฆ์ ๙ รูป บริเวณหน้าศาลแรงงานภาค ๘ และในช่วงบ่ายเป็นการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมอบสิ่งของให้แก่ “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุภูเก็ต” ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีการจัดบอร์ด “๑๓๕ ปี วันศาลยุติธรรม” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาลยุติธรรม ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและข้าราชชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต  คณะผู้พิพากษา     คณะผู้ประนีประนอม    ผู้อำนวยการและข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 239
อ.1019/60
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.10326/59
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1135/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.11513/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.11662/59
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.11901/59
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1193/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.1194/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.12569/59
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.12716/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1282/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1469/60
สืบประกอบคำรับสารภาพ (จำเลยทั้งสอง)
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1478/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1479/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1645/60
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1684/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1706/60
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1723/60
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1726/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.1940/60
สืบประกอบคำรับสารภาพ ล.2
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2188/60
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2192/60
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2733/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.295/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.305/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.4146/59
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.5087/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.5451/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.6148/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.630/60
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.7477/59
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.872/60
สืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.9108/58
สืบพยานจำเลย/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.9243/59
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.9320/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.935/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.128/54
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1304/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.143/60
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.165/60
ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2293/53
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2655/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2698/53
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2705/53
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.288/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.289/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.290/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.291/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.292/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.293/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.294/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.295/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.296/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.297/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.298/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.299/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.300/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.301/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.302/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.303/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.3398/58
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.341/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.393/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.443/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4481/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.4556/59
สืบพยาน/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.5474/59
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.5475/59
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.5752/59
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6884/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6988/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.6993/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.7122/59
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7123/59
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7124/59
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7148/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7191/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7193/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.7230/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.7231/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.7234/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7235/59
นัพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1057/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1058/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.1277/59
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1370/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1389/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.17/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.323/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.70/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.72/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.743/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.824/59
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.9/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1007/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1022/60
ไต่สวนมาตรา 100/2
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.11219/59
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.11962/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.12274/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.12275/59
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.12276/59
นัดพร้อมประชุดคดี
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.12277/59
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.12529/59
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.12544/59
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.12545/59
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.12546/59
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.12677/59
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1295/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.1296/58
นัดฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1386/59
นัดพร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1414/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1503/60
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1504/60
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1505/60
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1531/60
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1595/60
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1600/60
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1947/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2291/60
ไต่สวน 100/2
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3118/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3815/58
ฟังคำพิพากษา/ฟังผลการชำระหนี้.
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.4015/55
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.4118/56
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.4627/55
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.5299/58
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.530/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.5380/59
นัดพร้อม/กำหนดวันนัด
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.563/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.629/60
นัดพร้อมและสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.7333/59
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.7370/59
นัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.7850/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.833/60
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.8376/59
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.9136/59
นัดพร้อมสอบคำให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
ป.5/60
ไต่สวนจำเลยโดยเปิดเผย
ห้องพิจารณาที่ 10
ป.7/60
ไต่สวนจำเลยโดยเปิดเผย
ห้องพิจารณาที่ 10
ป.8/60
ไต่สวนจำเลยโดยเปิดเผย
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.13/60
พิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.142/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.20/60
พิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.248/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.249/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.250/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.251/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.252/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.253/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.254/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.255/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.256/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.257/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.273/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.274/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.275/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.276/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.277/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.278/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.279/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.280/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.281/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.282/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.283/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.284/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.285/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.286/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.287/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.320/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.358/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.359/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.360/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.361/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.362/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.363/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.364/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.394/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.430/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.431/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.432/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.433/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.434/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.435/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.5620/59
สืบพยานโจทก์ จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.5703/59
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.6464/59
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.6725/59
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.6846/59
ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.6855/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.6860/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.6878/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.6997/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.7009/59
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7020/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.7127/59
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.7203/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.7204/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1012/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.1103/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1104/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1105/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1106/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1107/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1108/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1111/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1112/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1113/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การฯและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1114/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การฯและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1184/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1241/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1270/59
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1283/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1306/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1386/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1478/58
ฟังผลการส่งหมาย
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.184/56
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.457/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.489/59
นัดไต่สวนพิจารณาใหม่
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.53/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.59/59
นัดพร้อมหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.79/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.81/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.867/54
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.88/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.89/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.90/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.91/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.95/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.988/58
ฟังผลการปฏิบัติตามคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.10256/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.245/60
ไต่สวนคำร้องตามมาตรา 100/2
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.4680/56
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7999/59
สอบคำให้การ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.9829/59
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.244/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1361/59
นัดชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.568/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.803/45
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.804/45
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.805/45
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ