ศาลจังหวัดภูเก็ต


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

201

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดภูเก็ต  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคล  ตำแหน่ง นิติกร   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีศาลยุติธรรม  ตำแหน่งพนักงานขับรถ

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 66
อ.1232/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1969/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2499/54
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3349/54
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4372/59
ไกล่เกลี่ยหรือไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.878/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4574/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ -
พ.134/57
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ -
พ.836/59
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6451/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9123/59
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6051/59
พิจารณาหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6052/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6111/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6112/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6351/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.994/59
ไกล่เกลี่ยฯ/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6637/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6638/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6639/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6640/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6641/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6658/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6659/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6660/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6661/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6666/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6667/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6668/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6669/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6670/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6895/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6896/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6897/59
ไกล่เกลี่ย/พจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6898/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6899/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6900/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6901/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6902/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6903/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6904/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6905/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6906/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.12282/59
นัดฟังคำพิพากษาสืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.12294/59
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.12531/59
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1388/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4106/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.4311/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.4485/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.4776/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.5483/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.6422/58
นัดฟังผลการการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6425/59
พยานคดี อ.4311/59
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.8311/59
นัดพร้อมสอบคำให้การฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9706/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
ข.4/59
สืบพยานผู้ร้องและจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4564/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5332/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5333/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1582/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.173/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.206/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.327/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.703/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.75/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ