ศาลจังหวัดภูเก็ต


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.thข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

29

 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  นายจรัญ  เยาวนานนท์   อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 8 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ประจำปี พ.ศ.2560   โครงการดังกล่าวศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมกับธนาคารออมสินเขตภูเก็ต  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธนาคาร ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่มีหนี้ค้างชำระ โดยกำหนดมาตรการผ่อนปรนช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถแก้ไขหนี้ได้  อันเป็นการลดคดีขึ้นสู่ศาลจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย โครงการนี้จัดขึ้นในวันที่  21 ถึง 23 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 8 และนายศักดิ์ เกียรติชัยศักดิ์  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8  นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตภูเก็ต และนายสมพร นวลศรี ประธานชมรมธนาคาร ร่วมตัดริบบิ้นเปิดโครงการ โดยมีผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอมของศาลจังหวัดภูเก็ต  เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต  พนักงานธนาคารออมสิน  และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 71
อ.4226/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.9625/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.220/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.5/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.587/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.602/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.645/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.646/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3052/60
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3840/60
ฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.9243/59
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.128/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.510/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3237/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.545/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.588/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.635/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.636/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.10662/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.10830/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.11129/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.12273/59
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1727/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2290/57
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2384/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2746/52
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.296/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2999/55
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3055/51
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3221/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.332/59
ฟังคำพิพากษา/ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.4357/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.4801/60
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4932/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.530/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.5537/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.5553/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.5759/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.5849/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.5978/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.5980/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.6108/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.6116/60
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6140/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.6200/60
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7146/57
ฟังคำสั่งศาลฎีกา(โจทก์)
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.7315/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7317/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7319/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7326/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7327/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7332/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7353/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7356/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.8324/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.8405/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.9340/59
นัดพร้อมเพื่อทำสัญญาประกันตัว
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.9732/59
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1006/60
ไกล่เกลี่ย /พิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1089/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1868/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2258/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2455/56
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.6988/59
พิจารณาหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.854/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1043/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.676/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.677/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.775/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.842/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.893/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ