หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

196

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา นายวันชัย  รัตนสุรการย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน  จังหวัดภูเก็ต./
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 202
ก.1/60
สืบพยานโจทก์/จำเลย
เวลา 9.00 น.
ข.6/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ขรน.35/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.00 น.
จ.31/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
จ.32/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.00 น.
จ.33/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.00 น.
จ.34/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.00 น.
จ.35/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1070/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1071/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1087/61
พิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1093/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1208/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.1286/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1347/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.147/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1558/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1564/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1639/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1641/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1642/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1643/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1644/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.00 น.
ผบ.1657/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1658/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.00 น.
ผบ.1660/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1663/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1671/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.00 น.
ผบ.1681/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1682/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.1778/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1779/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.1788/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1790/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1791/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1800/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1801/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1823/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1824/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1828/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.1840/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1841/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1842/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1843/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.1844/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1845/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1846/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1847/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1857/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1859/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1861/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.1862/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
ผบ.1863/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1870/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.1873/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1874/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1875/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.1876/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1877/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1878/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1879/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1880/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.1881/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.1882/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.1885/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1887/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1888/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1890/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.1891/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.1892/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.1897/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1898/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1899/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
ผบ.1915/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.1920/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.1921/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.1922/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.1923/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.1924/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.1925/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.1926/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.195/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.2074/59
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.213/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 13.00 น.
ผบ.2728/60
สืบพยานโจทก์จำเลย
เวลา 13.30 น.
ผบ.292/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.293/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.294/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.3201/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.3329/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.3909/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.488/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.577/61
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.5992/60
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.627/61
พิจารณาหรือทำยอมฯ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.6489/60
ไกล่เกลีย พิจารณาหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.6549/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.6735/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.693/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.7065/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.7228/60
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.7347/60
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.757/61
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.827/61
พิจารณาหรือทำยอมฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.828/61
พิจารณาหรือทำยอมฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.857/61
พิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.890/61
พิจารณาหรือทำยอมฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.891/61
พิจารณาหรือทำยอมฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.892/61
นัดทำยอมฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.897/61
นัดทำยอมหรือสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.956/61
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.958/61
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.964/61
พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.987/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.994/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.995/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.1349/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.140/61
นัดพร้อม
เวลา 13.30 น.
พ.1427/60
นัดพร้อม
เวลา 13.30 น.
พ.1472/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.164/61
ถอนฟ้อง
เวลา 9.00 น.
พ.183/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.248/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
พ.306/61
ไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.314/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พ.348/61
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.395/61
นัดไต่สวน/ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.00 น.
พ.423/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.427/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.428/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบโจทก์/ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.444/61
ชี้สองสถาน/กำหนดนัด
เวลา 9.00 น.
พ.456/61
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.458/61
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.547/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.551/61
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.552/61
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
พ.564/61
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.567/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
พ.573/61
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ.581/61
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
พ.582/61
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
พ.585/61
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
พ.587/61
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.591/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.00 น.
พ.611/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.84/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.904/60
นัดพร้อมตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.906/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.923/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.1072/61
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1177/61
ฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.11922/59
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.12028/60
ไต่สวนมูลฟ้อง/ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
อ.12046/60
สอบคำให้การ/นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.12342/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.12433/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.12455/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.12502/59
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.12615/60
สอบคำให้การ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1286/61
ไต่สวนคำร้อง100/2
เวลา 9.00 น.
อ.1429/61
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.1785/55
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.187/61
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1881/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.1898/61
สอบคำให้การ/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2114/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
อ.2154/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2246/61
ฟังคำสั่ง
เวลา 9.00 น.
อ.243/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.295/61
นัดฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 11
อ.3039/61
สืบพยานโจทก์ประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.3081/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.3207/61
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง
เวลา 13.30 น.
อ.3208/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.3210/61
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.3472/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ.3479/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.3531/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.3553/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.3592/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.3612/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.3613/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.3614/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.3645/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.3677/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.3705/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.3795/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.3843/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
อ.3867/61
สืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.3932/61
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.3993/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.3999/61
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.4108/61
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.5977/60
สอบคำให้การ/นัดพร้อม
เวลา 13.30 น.
อ.6888/60
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.7217/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.812/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.8204/60
ฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.8299/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.8534/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.9121/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อม.4/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.