หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 151
คม.1/61
ฟังคำสั่ง
เวลา 09:00
จ.65/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ผบ.1615/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:30
ผบ.1617/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:30
ผบ.1618/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:30
ผบ.2620/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2622/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.2623/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.2658/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2824/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13:30
ผบ.2830/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.2831/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ผบ.2832/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.2833/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.2834/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.2835/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.2836/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
ผบ.2881/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
พ.1099/61
ไต่สวนคำร้องมรดก
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30
พ.1110/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.1112/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.1114/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
พ.1119/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 08:30
พ.1124/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
พ.1128/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.1129/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13:00
พ.1130/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:00
พ.1132/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:00
พ.1153/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.1200/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.1201/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.1202/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.1203/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.1204/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.1205/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.1206/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.1207/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.1208/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.1209/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.1210/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.1211/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
พ.1212/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
พ.1213/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
พ.1214/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
พ.1215/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
พ.1216/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
พ.1217/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
พ.1218/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
พ.1219/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
พ.1220/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
พ.1221/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
พ.1222/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
พ.1223/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
พ.1224/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
พ.1225/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
พ.1226/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
พ.1227/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
พ.1228/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.1229/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.1230/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.1231/61
นัดไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.1232/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.1233/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.1234/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.1235/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.1236/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.1237/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.1238/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.1239/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.1240/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.1241/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.1242/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.1243/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.1244/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.1245/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.1246/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.1247/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.1248/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.1249/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.1250/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.1251/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.1256/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.1257/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.1258/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.1262/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.1263/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.1264/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.173/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:30
พ.243/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.318/53
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.324/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10:00
พ.489/59
ไต่สวนฯฟังผลฯถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.492/61
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
พ.728/61
นัดพร้อมตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.744/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.787/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย1161
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.790/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
พ.925/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.979/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:30
อ.1072/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.11715/60
ฟังคำสั่ง
เวลา 09:00
อ.11998/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.12011/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.1362/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ.1386/59
ฟังคำสั่ง
เวลา 09:00
อ.2405/60
นัดพร้อมฟังผลการชำระหนี้ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
อ.2595/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.3136/61
นัดฟังผลชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10:00
อ.3182/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.3246/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.3289/61
ฟังอุทธรณ์-โจทก์,ทล.
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.3385/52
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:30
อ.4142/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.4178/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย1161
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.4179/61
สืบพยานโจทก์1161
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.4390/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ คส เวลา 09:00
อ.4530/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย1161
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.4600/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย1161
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ.4612/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย1161
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ.4667/61
สืบพยานโจทก์1161
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.4690/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.4710/61
สืบพยานโจทก์1161
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.4948/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:30
อ.5296/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 10:00
อ.5477/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.5652/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ คส เวลา 10:00
อ.5678/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.5715/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.5855/60
นัดฟังผลการผ่อนชำระ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.6162/61
คุ้มครองสิทธิ
เวลา 09:00
อ.6187/61
คุ้มครองสิทธิ
เวลา 09:00
อ.6203/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 09:00
อ.6213/61
คุ้มครองสิทธิ
เวลา 09:00
อ.6283/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.6284/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.6287/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.6289/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.6291/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.6292/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.6293/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.6295/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.6296/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.6361/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.6429/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.7120/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.7511/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ.8041/60
ฟังผลการชำระหนี้หรือนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ.9045/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.9241/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.9934/60
ฟังอุทธรณ์-โจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 10:00
อส.23/61
สืบพยานโจทก์ล่วงหน้า
เวลา 09:00