ศาลจังหวัดภูเก็ต


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

29

                 นายจรัญ เนาวพนานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8  นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นายสุประวัติ ฤทธิชู  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และ    ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันตัดริบบิ้น เปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารศาลจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอมประจำศาล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต คู่ความและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โครงการดังกล่าวศาลจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการโดยเปิดทำการพิเศษในวันหยุดราชการในวันที่ 9 และ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อนัดพิจารณาคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันรายได้ในอนาคต กรอ. ทั้งหมดจำนวน 961 คดี พิจารณาแล้วเสร็จในวันดังกล่าวจำนวน 721 คดี โดยพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความจำนวน 546 คดี พิพากษาคดีฝ่ายเดียว 162 คดี ถอนฟ้อง 13 คดี แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ  75.02 ของคดีทั้งหมด ทั้งนี้ศาลจังหวัดภูเก็ตได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากลูกหนี้ กยศ.และ กรอ.
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 64
อ.9195/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.766/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.6621/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1007/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2246/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.399/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.765/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.764/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.782/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.10838/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.11036/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.11386/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.11958/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.12393/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.12496/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1253/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.12556/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.12664/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1281/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2110/60
ฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2322/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2576/55
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3417/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3962/58
นัดพร้อมฟังผลหมายจับ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.4899/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.5395/57
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.5701/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.5704/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.574/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.5833/57
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.6026/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6446/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.7219/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.7220/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.7784/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.8003/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.8144/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.8523/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.8786/60
นัคคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9003/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9004/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9162/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9163/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9164/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9165/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9167/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9170/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9188/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9189/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9190/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9191/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.9271/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.9319/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.9449/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1096/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1487/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1009/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.1122/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.122/52
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.537/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.620/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.675/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.897/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.982/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)