หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th
Slide background
Slide background
Slide background
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 80
อ.2815/57
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3418/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4241/59
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4647/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4669/57
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.4680/56
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.5018/57
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.528/59
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.5890/58
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.7238/58
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.7327/59
ฟังคำพิพากษาและรายงานสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.7703/58
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.7860/58
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.8204/58
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.8571/58
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.9366/58
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.9379/58
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.9840/58
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.9841/58
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.675/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4372/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.6711/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.7212/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.598/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4657/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4658/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4659/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4660/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4661/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4662/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4663/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4693/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.4694/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.4695/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.4696/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.4697/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.4741/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.4742/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.4743/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.4744/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.4746/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.4778/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4779/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.4780/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.1285/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1491/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1641/58
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2726/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2814/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3201/55
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3520/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3803/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.5533/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6143/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.6217/59
กำหนดนัดสืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.6218/59
กำหนดนัดสืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.6533/59
สมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.6680/59
สมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7221/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7459/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.793/59
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.8330/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.8477/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.8480/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.8526/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.887/59
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.9132/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.9684/58
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2248/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2520/56
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2743/52
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1019/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1026/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.1034/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1035/58
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.1301/58
นัดพร้อมประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1410/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.701/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.745/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.6613/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)