ศาลจังหวัดภูเก็ต


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th


ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

14

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าเฝ้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                        เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา นางนิภา  ชัยเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าเฝ้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ                 ณ โรงพยาบาลศิริโรจน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  และโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ