หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
อัตราประกันและเอกสารประกอบฯ ในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย(ศาลจังหวัดภูเก็ต)
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 181
ก.1/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13:30
ข.11/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
ข.17/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
จ.101/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
จ.86/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
จ.87/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:00
จ.88/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:00
จ.90/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
จ.91/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
จ.92/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
จ.99/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ฉ.53/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ฉ.54/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 08:30
ฉ.56/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ.1491/61
นัดฟังคำสั่ง
เวลา 09:00
ผบ.2282/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ.2448/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.2573/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
ผบ.2613/61
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13:30
ผบ.2626/61
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2641/61
ไกล่เกลี่ยหรือพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
ผบ.2643/61
ไกล่เกลี่ยหรือพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
ผบ.2645/61
ไกล่เกลี่ยหรือพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.2646/61
ไกล่เกลี่ยหรือพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.2649/61
สืบพยานโจทก์ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.2659/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.2781/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ.2782/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ผบ.2801/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.2802/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 08:30
ผบ.2814/61
ไกล่เกลี่ย ให้การสืบพยาน หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.2815/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยานหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ.2870/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ.2909/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 08:30
ผบ.2915/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:00
ผบ.2941/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:00
ผบ.2955/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 08:30
ผบ.2993/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
ผบ.2995/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 08:30
ผบ.3011/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:00
ผบ.3012/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:00
ผบ.3013/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ผบ.49/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ.6366/60
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา ใหม่
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.912/61
ฟังคำวินิจฉัย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
พ.1040/61
ไกล่เกลี่ยหรือชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30
พ.1074/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
พ.1102/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
พ.1113/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน -3
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.1172/61
ไกล่เกลี่ยทำยอม-2
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.1188/58
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.1268/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน (2)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:30
พ.1273/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
พ.1285/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน-2
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.1289/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
พ.1295/61
สืบพยานโจทก์-ฝ่ายเดียว
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:30
พ.1365/61
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30
พ.1368/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา-2
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:30
พ.1369/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.1372/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
พ.1373/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.1374/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 08:30
พ.1376/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
พ.1377/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.1382/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.1383/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 08:30
พ.1384/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 08:30
พ.1385/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.1387/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.1388/61
ไกล่เกลี่ยชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
พ.1389/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
พ.1392/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.1393/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.1400/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 08:30
พ.1401/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
พ.1403/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.1405/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
พ.1406/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 08:30
พ.1409/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
พ.1418/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 08:30
พ.1419/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 08:30
พ.1421/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:00
พ.1422/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 08:30
พ.1423/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.1426/60
นัดตรวจแผนที่พิพาทและนัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.1426/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.1427/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:00
พ.1430/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 08:30
พ.1431/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ.1443/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 08:30
พ.1444/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:00
พ.1504/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
พ.1505/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 08:30
พ.275/61
พิจารณา ไกล่เกลี่ย หรือทำยอมฯ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:30
พ.442/61
ชี้สองสถานหรือไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
พ.488/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 08:30
พ.557/59
ไต่สวนยกเว้นค่าธรรมเนียม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.557/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
พ.652/61
ชี้สองสถานกำหนดนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
พ.683/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
พ.708/60
ไต่สวนคำร้องขอคัดค้านฯ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
พ.723/61
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
พ.948/61
นัดพร้อมหรือชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.964/61
นัดพร้อมหรือชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ย142/62
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย143/62
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย144/62
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย145/62
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย149/62
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย150/62
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย151/62
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ย57/62
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
ยฝ134/62
สอบถาม
เวลา 09:00
อ.1135/60
ฟังคำพิพากษาถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.1182/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ.12230/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.1373/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.1881/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ.2116/61
นัดพร้อม สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.2267/61
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.2587/61
สืบพยานสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.3055/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.3207/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
อ.3208/61
นัดฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
อ.4148/61
ไต่สวนคำร้อง 1002
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.4773/61
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
อ.4941/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.4960/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 10:00
อ.5099/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.5296/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 10:00
อ.5410/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.5519/61
นัดพร้อมหรือกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13:30
อ.5679/61
คุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 10:00
อ.5698/58
ถอนคำร้องทุกข์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ.5771/52
ฟังผลการชำระหนี้พิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ.5825/61
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30
อ.5829/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ.5876/61
ไต่สวน 1002
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
อ.5946/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 10:00
อ.5961/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.6046/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.6079/61
นัดฟังคำสั่งคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.6151/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30
อ.6187/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 10:00
อ.6191/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
อ.6203/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
อ.6231/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
อ.6251/61
ไต่สวน ม. 1002
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ.6255/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30
อ.6261/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ.6309/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.6335/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
อ.6344/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.6367/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:00
อ.6369/61
ไต่สวน ม.1002
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.6377/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.6408/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.6411/61
สืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.6419/61
สืบประกอบ+ไต่สวน ม.1002
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
อ.6421/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.6433/61
ไต่สวน ม. 1002
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.6436/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ.646/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.6471/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30
อ.6472/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
อ.6492/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
อ.6504/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 14:00
อ.6513/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.6515/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:00
อ.6522/61
ไต่สวน ม. 1002
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
อ.6523/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.6524/61
ไต่สวน ม.1002
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.6531/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.6536/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
อ.6620/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
อ.6621/60
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.6679/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
อ.6705/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ.9243/59
ฟังผลการชำระหนี้ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อก.14/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
อก.15/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30