หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 72
อ.6527/58
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1482/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.1736/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1837/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1838/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1839/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3004/57
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1412/58
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.507/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2360/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2361/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2363/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2364/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2365/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2366/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2367/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2368/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2373/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2374/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2375/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2376/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2377/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2378/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2384/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2385/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2397/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2398/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2399/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2400/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2401/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.10313/58
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1151/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.1285/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1286/59
พยานคดี อ.1285/59
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1507/57
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2002/59
สอบคำให้การ/กำหนดวันนัดสืบฯ
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2534/55
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3633/53
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3805/56
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3894/56
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.4135/55
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.4230/49
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.4567/57
นัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.4857/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.5081/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.5412/59
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.5577/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.6613/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.7038/58
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.7223/59
นัดสมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7224/59
นัดสมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7255/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7261/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.7262/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.781/57
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.7882/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.8068/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.9814/58
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ33/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
อก.2/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1333/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2652/56
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2880/56
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4620/58
ไกล่เกลี่ย/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.52/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.815/52
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1055/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1580/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.439/59
ไกล่เกลี่ยหรือชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.455/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.667/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.840/50
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ห้องพิจารณาที่ 9

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)