ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
English version Thai version  

ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
25 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000.

โทร. 076 354103 , 212995 , 220029 , 211160 | โทรสาร. 076-225426, 076-220515
อีเมล์. phkc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 227,679