หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 77
ปภ.30/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 13:30
ผบ.1169/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ.1700/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.1979/61
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.2010/61
ไกล่เกลี่ย พิจารณา ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.213/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ.2169/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ.2315/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.2316/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.2317/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ.2318/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ.1004/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:00
พ.1196/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.1246/60
สืบพยานโจทก์1061
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ.1427/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย1061
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ.489/59
ไต่สวนฟังผลฯถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
พ.552/61
นัดไกล่เกลี่ยทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
พ.618/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ.627/61
ฟังผลหรือทำสัญญายอม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ.652/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
พ.913/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.936/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
พ.989/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:00
พ.990/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:00
พ.991/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:00
พ.998/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 08:30
อ.12006/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ.12615/60
สืบพยานโจทก์1061
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ.2341/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
อ.2770/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.3206/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.3210/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย1061
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ.3249/61
ฟังผลการชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 10:00
อ.3320/61
ฟังผลการชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 10:00
อ.3321/61
ฟังผลการชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 10:00
อ.3322/61
ฟังผลการชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 10:00
อ.3323/61
ฟังผลการชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 10:00
อ.3324/61
ฟังผลการชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 10:00
อ.3390/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย1061
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ.3538/61
นัดพร้อมฟังผลการชำระฯ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.3543/61
เบิก ล.1 พยานจำเลย อ.363761
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.3637/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย1061
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.3811/58
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.4437/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ.4474/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย1061
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ.4528/59
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า-โจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.4813/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.5026/61
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ.5738/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5739/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5740/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5741/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5745/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5746/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5747/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5749/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5750/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5752/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5753/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5754/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5758/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5759/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5760/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5762/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.5763/61
สอบคำให้การ
เวลา 09:00
อ.6270/57
นัดฟังผลการชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
อ.8255/60
นัดฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ ก เวลา 09:00
อ.8256/60
นัดฟังผลการชำระหนี้
เวลา 09:00
อ.8257/60
นัดฟังผลการชำระหนี้
เวลา 09:00
อ.8258/60
นัดฟังผลการชำระหนี้
เวลา 09:00
อ.8259/60
นัดฟังผลการชำระหนี้
เวลา 09:00
อ.8260/60
นัดฟังผลการชำระหนี้
เวลา 09:00
อ.8261/60
นัดฟังผลการชำระหนี้
เวลา 09:00
อ.8262/60
นัดฟังผลการชำระหนี้
เวลา 09:00
อ.9936/60
สืบพยานโจทก์1061
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ64/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อก.13/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00