ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ)


เอกสารแนบ