ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ตำแหน่ง นิติกร , เจ้าหน้าทีศาลยุติธรรม , พนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ  ตำแหน่ง นิติกร   ,  เจ้าหน้าทีศาลยุติธรรม  , พนักงานขับรถ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดภูเก็ต  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคล  ตำแหน่ง นิติกร   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีศาลยุติธรรม  ตำแหน่งพนักงานขับรถ


เอกสารแนบ