ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคล ตำแหน่ง นิติกร , เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคล ตำแหน่ง นิติกร , เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคล ตำแหน่ง นิติกร , เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และพนักงานขับรถยนต์


เอกสารแนบ