ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการศาลจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ 5

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการศาลจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ 5
ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการศาลจังหวัดภูเก็ต  จำนวน  1  หน่วย  พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ 5  

ประกาศ ณ วันที่  8  มีนาคม พ.ศ. 2560 *  รายละเอียดประกาศตามเอกสารแนบ *


เอกสารแนบ