ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตและคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ อุโบสถวัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ