ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ศาลจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันรพี ประจำ ปี 2560 ( วันที่ 7 สิงหาคม 2560 )

ศาลจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันรพี ประจำ ปี 2560 ( วันที่ 7 สิงหาคม 2560 )
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดภูเก็ต จัดงานวันรพี ประจำ ปี 2560 โดยประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ อนุสาวรีย์พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”และประกอบพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมี นายโสฬส สุวรรณเนตร์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เป็นประธานในพิธีเปิด และนายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้พิพากษา,ผู้อำนวยการศาล,ผู้พิพากษาสมทบ, คณะเจ้าหน้าที่ศาล, สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต, ข้าราชการหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม และผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมงานกันโดพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าอาคารศาลแรงงานภาค 8


เอกสารแนบ