ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ศาลจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมตอบปัญหา กฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ( 7 สิงหาคม 2560 )

ศาลจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมตอบปัญหา กฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ( 7 สิงหาคม 2560 )
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดกิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีสถาบันการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรวม 13 สถาบัน 21 ทีม ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย B รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย A รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้ชนะการข่งขัน จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน เพื่อเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับภาค และผู้ชนะเลิศในระดับภาค จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนศาลยุติธรรมในภาค 8 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงรางวัลในระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร ต่อไป


เอกสารแนบ