ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 50 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 50 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 50 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


เอกสารแนบ