ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการสัปดาห์เจรจาประนอมหนี้เพื่อเร่งรัดการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลจังหวัดภูเก็ต

ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการสัปดาห์เจรจาประนอมหนี้เพื่อเร่งรัดการบังคับคดีผู้ประกัน  ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560   ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลจังหวัดภูเก็ต
ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการสัปดาห์เจรจาประนอมหนี้เพื่อเร่งรัดการบังคับคดีผู้ประกัน  ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560   ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลจังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ