ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายชาติชาย สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งคณะผู้พิพากษา, ผู้อำนวยการฯ, ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมเปิดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน โดยมีนายวิภัตต์ รุจิปเวสน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดภูเก็ต นายพีระพงศ์ เภรีฤกษ์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายตามหัวข้อที่กำหนด ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.


เอกสารแนบ