ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต และคณะผู้พิพากษา

ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต และคณะผู้พิพากษา


เอกสารแนบ