ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย ศาลจังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ 32 กล้อง (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย ศาลจังหวัดภูเก็ต  1  ระบบ  32 กล้อง (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)


เอกสารแนบ