ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑” และการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ศาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑” และการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท


เอกสารแนบ