ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมต้อนรับคณะประธานศาลอุทธรณ์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมสัมมนาโครงการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการคดีของประธานศาลชั้นอุทธรณ์

ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมต้อนรับคณะประธานศาลอุทธรณ์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมสัมมนาโครงการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการคดีของประธานศาลชั้นอุทธรณ์


เอกสารแนบ