ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดภูเก็ต และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๕๐ หน่วย จำนวน ๒ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดภูเก็ต และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๕๐ หน่วย จำนวน ๒ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)


เอกสารแนบ