ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

คณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

คณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


เอกสารแนบ