ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดภูเก็ต และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๕๐ หน่วย จำนวน ๒ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดภูเก็ต และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๕๐ หน่วย จำนวน ๒ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))


เอกสารแนบ