ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดภูเก็ต : Phuket Provincial Court Tel.0 7621 1160 Fax 0 7622 5426 E-mail :- phkc@coj.go.th

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง


เอกสารแนบ